Zapraszamy na wakacyjny wyjazd do Oxfordu!!

 

Zgłoszenia przyjmujemy osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod numerem 71 7919152.

Zapraszamy!