Certyfikaty i egzaminy

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC . Prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminu TELC na każdym poziomie.
Organizujemy i przeprowadzamy egzamin na terenie naszej szkoły.

TELC The European Language Certificates – TELC The European Language Certificates – system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenia się, nauczania, oceniania Rady Europy : Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. 

TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT (Weiterbildungs -Testsysteme GmbH ) będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.

WBT – 38 lat doświadczeń. WBT posiada trzydziestoośmioletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym poziomie europejskim. Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się a nie na znajomość gramatyki.

Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego i w chwili obecnej obejmują dziesięć języków europejskich. W Polsce istnieją dwie Instytucje Partnerskie WBT, które przeprowadzają egzaminy i szkolą egzaminatorów: Uniwersytet Łódzki od 1992 roku i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2000 r. oraz Centra Egzaminacyjne.

UZNAWALNOŚĆ CERTYFIKATÓW TELC

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz.U. nr.96 certyfikaty językowe TELC (poziomy B1 i B2 dla 8 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.

Egzaminy TELC są uznawane i akredytowane w wielu krajach europejskich !!!

W Niemczech certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpanskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy wstępne lub końcowe w wielu kolegiach i uniwersytetach, a także Izbach Przemyslowo-Handlowych.

Certyfikat TELC potwierdza znajomość języka niemieckiego osób ubiegających się o niemieckie obywatelstwo i jest oficjalnie akceptowany przy uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa.

We Francji certyfikaty TELC są uznawane przez Francuskie Izby Handlowe (CEL); na Węgrzech i w Czechach akredytują je instytucje rządowe; we Włoszech Zertifikat Deutsch uznaje Ministerstwo Edukacji; w Hiszpanii egzaminy TELC są częścią państwowego systemu szkolnictwa; w Republice Słowackiej certyfikaty TELC są wymagane przy zatrudnieniu w wielu przedsiębiorstwach międzynarodowych.

Kursy dla dzieci

Angielski dla młodzieży

Angielski dla dorosłych

Angielski dla firm

Zajęcia indywidualne

Certyfikaty i egzaminy